Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

 • Stručni posjet Grazu

  Sukladno programskim ciljevima za 2017. godinu, Izvršni odbor HDŽI-a organizirao je jednodnevni stručni posjet Grazu u svrhu sudjelovanja na konferenciji "DAN HRVATSKE 2017" , dana 25. listopada 2017. godine. Na konferenciji je istaknut svekoliki pozitivan trend u europskome gospodarstvu, kako u rastu ekonomije i industrijske proizvodnje tako i u porastu potrošnje te padu nezaposlenosti. Cilj je zadržati ovakav pozitivan trend kako bi se postigao dugoročno održivi rast europskoga gospodarstva. Na skupu je istaknuta važnost tradicionalne suradnje Austrije i Hrvatske na svim područjima, od gospodarstva do kulture i znanstveno-obrazovne suradnje. U dijelu izlaganja posvećenom prometnom povezivanju, istaknuta je važnost poboljšanja željezničke veze Austrije i Hrvatske. Kao i uvijek, ovaj skup je izazvao veliki interes članstva HDŽI-a, kako zbog sudjelovanja na Konferenciji, tako i zbog međusobnog druženja. 

   
 • Održana radionica HDŽI-a

  Dana 30. rujna održana je zajednička radionica članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te Programskog vijeća HDŽI-a, na temu izrade monografije povodom 25 godina postojanja Društva te analize programa rada u 2017. godini i izrade Plana rada za 2018. godinu. Ovakav tip proširene radionice predstavlja novitet u radu Društva, a cilj je bio prikupiti što više korisnih ideja i informacija koje će pomoći pri što kvalitetnijem i učinkovitijem radu u narednom razdoblju. Ovime se potiče uključivanje članstva u sve aktivnosti Društva, s naglaskom na planiranje i realizaciju programskih i planskih aktivnosti. Pri tome je prikupljanje povratnih informacija od članstva ključni faktor za ocjenu uspjeha provedenih aktivnosti, ali još i više za planiranje aktivnosti u narednom razdoblju. Jedna od važnih tema na radionica bila je izlaganje koncepta i prikupljanje podataka za izradu monografije povodom 25-godišnjice HDŽI-a. Dvadesetpeta obljetnica postojanja i uspješnog djelovanja veliki je i značajan jubilej koji zaslužuje dostojno obilježavanje. Ponajprije sagledavanjem svega do sada napravljenog, ne toliko zbog samohvale već više kao motivacija za buduće djelovanje. U zaključcima sa radionice istaknuta je potrebna da se aktiviraju tijela Društva u funkciji stručne podrške u programskom radu, s naglaskom na Programsko vijeće, čiji rad treba obnoviti. Potrebna je organizacija stručnih prezentacija, okruglih stolova i drugih aktivnosti na terenu, kako bi se aktivnosti Društva što više približile članstvu. Treba nastaviti s organiziranjem stručnih putovanja i ekskurzija prema interesu članstva. Rad u povjereništvima treba intenzivirati, planirati informativne sastanke u povjereništvima ili zajedničke sastanke za više regionalnih povjereništava, te jednom godišnje organizirati sastanak svih povjerenika. Također, istaknuto je da treba uložiti dodatni napor za jačanje položaja i značenja Društva u stručnoj javnosti. Sudeći po rezultatima i uspjehu ove radionice, za očekivati je da će se ovaj uspješni model rada u Društvu nastaviti i nadalje primjenjivati.

   
 • Sastanak s članovima HDŽI-a u Ogulinu

  Na inicijativu Vedranka Brozovića, povjerenika u Povjereništvu Ogulin, te Milana Salopeka, člana Programskog vijeća HDŽI-a, dana 21. lipnja ove godine organiziran je sastanak i druženje članova Izvršnog odbora i članova HDŽI-a iz povjereništava Ogulin, Rijeka i Pula. Svrha toga sastanka bila je informiranje članstva o djelovanju Društva u prvoj polovini tekuće godine te o programskim aktivnostima u drugome dijelu godine. Delegaciju Izvršnog odbora predstavljali su Željka Sokolović, Tomislav Prpić, Marinko Popović i Ivan Ružić. Izvršni potpredsjednik Prpić izvijestio je nazočne o financijskoj situaciji Društva koja je stabilna, no najviše upita bilo je vezano uz programske aktivnosti. I nakon sastanka, uz neslužbeno druženje, nastavljeni su razgovori o Društvu i nacionalnome željezničkom sustavu, što ukazuje na to da postoji velika potreba članstva na terenu za izravnim informiranjem i raspravom o stručnim pitanjima. Nazočni članovi Izvršnog odbora preuzeli su obvezu da će pokušati organizirati što više takvih zajedničkih druženja u budućnosti jer to je jedini način održavanja kvalitetnog kontakta s članstvom. Na kraju potrebno je naglasiti to kako su članovi Povjereništva Ogulin taj sastanak organizirali izuzetno dobro te su se po tko zna koji put pokazali kao izvanredni domaćini.  

   
 • Nastavak suradnje DIŽS-a i HDŽI-a

  Društvo diplomiranih inženjera željezničkog saobraćaja Srbije (DIŽS) i Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (HDŽI) nastavili su svoju suradnju radnim sastankom održanim 19. lipnja 2017. u Zagrebu. Tema posjeta i sastanka bila je poticaj za nastavak suradnje te razmjena iskustava u radu društava. Dogovorena je izrada protokola o međusobnoj suradnji koji će uskoro biti i potpisan. Povod za taj radni sastanak bilo je poticanje nastavka suradnje kao i razmjena iskustava u radu dvaju društava. Na sastanku je pripreman protokol o suradnji koji će uskoro biti i potpisan. U razgovorima je istaknuta zajednička želja društava za što većim i respektabilnijim utjecajem u područjima regulative, strategije, planova, studija i projekata u željezničkome sektoru. Osobita pozornost posvećena je zajedničkome članstvu obaju društava u krovnoj organizaciji Europskom savezu društava željezničkih inženjera (UEEIV) kao i nastavku certificiranja europskih željeznički inženjera (eurailing). Do sada je u Srbiji licencirano 15 euroinženjera, a u Hrvatskoj više od 40, ponajviše zaslugom HDŽI-a kao glavnog promotora certificiranja u RH.

   
 • Održana radionica „Sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima i virtualna stvarnost“

  Dana 6. srpnja u prostorijama Kluba HDŽI-a održana je radionica „Sigurnost na željezničko–cestovnim prijelazima i virtualna stvarnost“. Radionica je uključivala uvodni teorijski dio s kratkim predavanjem te praktični dio s testiranjem aplikacije kojom se simulira sigurna i rizična vožnja preko ŽCP-a. Radionica na temu „Sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima i virtualna stvarnost“ organizirana je u cilju upoznavanja sudionika s opasnostima koje prijete prilikom prelaženja preko željezničko-cestovnog prijelaza. U sklopu radionice uvodno je održano kratko predavanje u kojemu je, uz pregled i komparaciju statistike nesreća u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije, težište bilo stavljeno na ljudski čimbenik u prometu i složenost zadaće vožnje te na neophodno unaprjeđivanje edukativno-preventivnih programa.

  Po završetku predavanja svi sudionici dobili su priliku testirati aplikaciju simulacije sigurne i rizične vožnje preko željezničko-cestovnog prijelaza korištenjem virtualnih naočala VR 360° (Samsung Galaxy S7 sa Samsung Gear VR-om). Aplikacija je izrađena u sklopu projekta „Implementacija mjera za povećanje sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu na željezničko-cestovnim prijelazima“ koji se provodi u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020. godine Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nositelj je tog projekta, a HŽ Infrastruktura partner na projektu.

Željeznice 21

Podupiruće članice 
 
 

Newsletter