Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

 • Konferencija o suvremenim tehnologijama za željeznicu

  U organizaciji Hrvatskog društva željezničkih inženjera (HDŽI) i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, 25. travnja održana je međunarodna konferencija o suvremenim tehnologijama za željeznicu. Cilj konferencije bio je predstaviti najsuvremenije tehnologije koje se danas primjenjuju u željezničkim prijevoznim sustavima, s naglaskom na sustave i rješenja vezana za željeznička vozila. Tematski su bili obrađeni alternativni i hibridni pogoni za željeznička vučna vozila, što danas postaje standard u suvremenoj eksploatacijskoj praksi. Konferencija je održana u dvorani Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, a registrirano je gotovo stotinjak sudionika. Uz stručnjake iz domaćih željezničkih poduzeća, sudjelovali su i znanstvenici s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Stručnjaci poznatih kompanija koje razvijaju rješenja za željezničke sustave poput: Siemens Mobility, Ericsson Nikola Tesla, Končar KEV i AŽD Praha predstavili su svoje najsuvremenije proizvode i koncepte, a među sudionicima su bili i predstavnici projektantskih kuća, gradova Splitsko-dalmatinske županije te Zračne luke Split. Uz navedene, na konferenciji su sudjelovali i članovi uprava HŽ Infrastrukture, HŽ Putničkog prijevoza i Tehničkih servisa željezničkih vozila, čime je konferencija dobila poseban značaj. Odaziv ove strukture sudionika govori o velikoj zainteresiranosti za primjenu suvremenih željezničkih sustava na području zapadne splitske aglomeracije, pogotovo kad se razmišlja o željezničkom povezivanju zračne luke sa trajektnom. Modernizacija i proširenje željezničke veze od Splita do zračne luke zasigurno bi podrazumijevala i elektrifikaciju, koja iziskuje izuzetno visoka financijska ulaganja, što hibridni i alternativni pogoni željezničkih vozila danas mogu vrlo učinkovito nadomjestiti. HDŽI je za svoje članove omogućio organizirani dolazak na Konferenciju, a inicijativa za njezino održavanje potekla je od HDŽI povjereništava Split, čiji članovi su dali veliki doprinos u organizaciji ovoga skupa.

   
 • OBILJEŽEN DAN INŽENJERA 2019.

  Hrvatsko društvo željezničkih inženjera i ove je godine obilježilo Dan inženjera RH, a prigodna svečanost održana je 28. veljače u Klubu HDŽI-a u Zagrebu. Naše Društvo uključilo se u obilježavanje Dana inženjera od samih početaka u cilju kvalitetnijeg prepoznavanja i priznavanja važnosti inženjerskih struka, od kojih su mnoge u većoj ili manjoj mjeri zastupljene unutar željezničkog sektora te su uključene i u članstvo HDŽI-a. U sklopu obilježavanja Dana inženjera u suradnji s HŽ Putničkim prijevozom organizirano je predstavljanje projekta Inter-Connect i Studije izvedivosti u funkciji definiranja metodologije za utvrđivanje tokova putnika između Zagreba i gradova jadranske obale. Projekt Inter-Connect financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoji (ERDF) i IPA-e II u cilju promocije intermodalnog putničkog prijevoza i revitalizacije željeznice u regijama ADRION (Jadransko-jonski prostor).

   
 • ODRŽAN REDOVITI SABOR HDŽI-a

  U Zagrebu je 7. veljače ove godine održan redovni Sabor HDŽI-a. Na Saboru su između ostalog, donesene izmjene i dopune statuta Društva, usvojeno je izviješće o radu Društva, izviješće o radu uredništva, financijsko izviješće, izviješće Nadzornog odbora te je donesen Program rada i Financijski plan za 2019. godinu. Izabran je novi saziv Programskog vijeća, koje u skladu s izmjenama Statuta sada broji 15 članova, te preuzima ulogu upravljačkog tijela Društva. Za predsjednika HDŽI-a izabran je Goran Horvat, dugogodišnji aktivni član Društva iz povjereništva HŽ Infrastruktura direkcija. Također, proveden je i izbor članova Nadzornog odbora. Program rada HDŽI-a za 2019. godinu vrlo je ambiciozan, te između ostalog predviđa nastavak provedbe administrativnih aktivnosti, organizaciju stručnih skupova i ekskurzija, obilježavanje 25 godina časopisa Željeznice 21, nastavak aktivnosti na Eurail-ing certificiranju, suradnju s drugim društvima i institucijama, kao i nastavak redovitog izlaženja časopisa Željeznice 21.

   
 • STRUČNI SKUP: MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  U organizaciji Hrvatskog društva željezničkih inženjera i Veleučilišta u Rijeci, održan je 23. studenog ove godine stručni skup pod nazivom Modernizacija željezničkog čvorišta Rijeka. Skup je održan u zgradi Veleučilišta u Rijeci, u nazočnosti mnogobrojnih stručnjaka iz željezničkog sektora, željezničke industrije i akademske zajednice. Ukupno je sudjelovalo preko devedeset sudionika. Cilj skupa bio je predstaviti ključne infrastrukturne projekte za modernizaciju željezničkog čvorišta Rijeka te implikacije koje će ti projekti imati za razvoj integriranog prijevoza na riječkome području. Svoja izlaganja na skupu imali su predstavnici HDŽI-a, Veleučilišta u Rijeci, HŽ Infrastrukture, HŽ Putničkog prijevoza, Lučke Uprave Rijeka, kao i predstavnici tvrtki Institut IGH, Granova i Siemens Mobility. Izlaganja su na cjelovit način predstavila sadašnje stanje željezničke infrastrukture u čvorištu Rijeka, te razvojne projekte za modernizaciju i dogradnju drugog kolosijeka na pruzi Škrljevo - Rijeka - Jurdani, kao i razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata. Predstavljen je i integrirani prijevoz putnika u gradu Rijeci, nova prijevozna ponuda u voznome redu za 2018./2019. godinu, te mogućnost implementacije lake gradske željeznice na postojećoj željezničkoj infrastrukturi u Rijeci. Ovaj stručni skup predstavlja nastavak aktivnosti koje HDŽI provodi u cilju afirmiranja i promoviranja domaćeg željezničkog sektora. HDŽI je za svoje članove omogućio organizirani dolazak na ovaj skup. Treba naglasiti kako je skup organiziran na inicijativu članova povjereništava Ogulin, Rijeka i Pula, kao i posebnim doprinosom nekolicine članica i članova povjereništva HŽ Infrastruktura Direkcija, koji su činili organizacijski odbor skupa.

   
 • ODRŽAN IZVANREDNI SABOR HDŽI-a

  Dana 10. listopada 2018. u 14 sati u Klubu HDŽI održan je izvanredni Sabor HDŽI-a sazvan na zahtjev predsjednice temeljem čl. 25. Statuta HDŽI-a. Zapisnik sa izvanrednog Sabora nalazi se u privitku, a Društvo će do redovitog Sabora predstavljati i zastupati izvršni potpredsjednik.

   

  ZAPISNIK (pdf)

   

   

Željeznice 21

Podupiruće članice 
 
 
 
 
 

Newsletter