Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

 • Održan redoviti Sabor HDŽI-a

  U Zagrebu je 18. prosinca 2017. održan redoviti Sabor HDŽI-a. Na Saboru su, među ostalim, usvojeni financijsko izviješće i izviješće o radu Društva u 2017. godini, izviješće o radu uredništva časopisa Željeznice 21, izviješće Nadzornog odbora te je donesen Program rada i Financijski plan na 2018. godinu. U Programu rada za 2017. godinu planirana je provedba administrativnih aktivnosti, edukacija i stručno usavršavanje članova, izdavanje časopisa, aktivnosti na oglašavanju i suradnji s drugim udrugama, licenciranje Euroinženjera, te druge programske aktivnosti. Nakon sjednice održana je prezentacija radne verzije monografije povodom 25 godina postojanja društva HDŽI. Kao i do sada, najznačajnije aktivnosti Društva odnose se na edukaciju i stručno usavršavanje članstva, održavanja tematskih radionica i predavanja, suradnja s akademskom zajednicom, drugim udrugama i željezničkom industrijom. Posebnu pažnju u idućoj godini treba posvetiti decentralizaciji aktivnosti Društva, kao i poticanju članova da se na kvalitetniji način uključe u rad i ispunjavanje zacrtanih programskih zadaća. Od članove se očekuje više inicijative u predlaganju novih aktivnosti Društva, u skladu s ciljevima, vizijom i misijom koju HDŽI ima od svoga osnutka. Kod izdavačke djelatnosti planira se nastavak redovitog izlaženja stručnog časopisa Željeznice 21, elektroničkog biltena – newslettera, te izdavanje monografije povodom obilježavanja 25 godina HDŽI-a.

   
 • Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU

  Dana 7.12. ove godine održano je u Klubu HDŽI-a stručno predavanje na temu "Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU – što nas čeka u narednom razdoblju uz primjenu 4. željezničkog paketa?". Predavanje su održali Ljiljana Bosak i Damir Lazor iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Želimir Delač iz Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Istaknuto je da zajednička prometna politika kojom se štiti tržišno natjecanje i jamči slobodno pružanje usluga, zahtijeva usklađivanje tehničkih, administrativnih i sigurnosnih propisa. Postupno usklađivanje tih zahtjeva neophodno je za interoperabilnost različitih nacionalnih željezničkih sustava. Cilj je europske politike željezničkog prijevoza osnivanje jedinstvenog željezničkog prostora. U okviru otvaranja sektora tržišnom natjecanju, Europska komisija predstavila je četvrti željeznički paket čiji su glavni ciljevi uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza te u konačnici jačanje konkurentnosti željezničkog prometa.

   
 • Stručni posjet Grazu

  Sukladno programskim ciljevima za 2017. godinu, Izvršni odbor HDŽI-a organizirao je jednodnevni stručni posjet Grazu u svrhu sudjelovanja na konferenciji "DAN HRVATSKE 2017" , dana 25. listopada 2017. godine. Na konferenciji je istaknut svekoliki pozitivan trend u europskome gospodarstvu, kako u rastu ekonomije i industrijske proizvodnje tako i u porastu potrošnje te padu nezaposlenosti. Cilj je zadržati ovakav pozitivan trend kako bi se postigao dugoročno održivi rast europskoga gospodarstva. Na skupu je istaknuta važnost tradicionalne suradnje Austrije i Hrvatske na svim područjima, od gospodarstva do kulture i znanstveno-obrazovne suradnje. U dijelu izlaganja posvećenom prometnom povezivanju, istaknuta je važnost poboljšanja željezničke veze Austrije i Hrvatske. Kao i uvijek, ovaj skup je izazvao veliki interes članstva HDŽI-a, kako zbog sudjelovanja na Konferenciji, tako i zbog međusobnog druženja. 

   
 • Održana radionica HDŽI-a

  Dana 30. rujna održana je zajednička radionica članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te Programskog vijeća HDŽI-a, na temu izrade monografije povodom 25 godina postojanja Društva te analize programa rada u 2017. godini i izrade Plana rada za 2018. godinu. Ovakav tip proširene radionice predstavlja novitet u radu Društva, a cilj je bio prikupiti što više korisnih ideja i informacija koje će pomoći pri što kvalitetnijem i učinkovitijem radu u narednom razdoblju. Ovime se potiče uključivanje članstva u sve aktivnosti Društva, s naglaskom na planiranje i realizaciju programskih i planskih aktivnosti. Pri tome je prikupljanje povratnih informacija od članstva ključni faktor za ocjenu uspjeha provedenih aktivnosti, ali još i više za planiranje aktivnosti u narednom razdoblju. Jedna od važnih tema na radionica bila je izlaganje koncepta i prikupljanje podataka za izradu monografije povodom 25-godišnjice HDŽI-a. Dvadesetpeta obljetnica postojanja i uspješnog djelovanja veliki je i značajan jubilej koji zaslužuje dostojno obilježavanje. Ponajprije sagledavanjem svega do sada napravljenog, ne toliko zbog samohvale već više kao motivacija za buduće djelovanje. U zaključcima sa radionice istaknuta je potrebna da se aktiviraju tijela Društva u funkciji stručne podrške u programskom radu, s naglaskom na Programsko vijeće, čiji rad treba obnoviti. Potrebna je organizacija stručnih prezentacija, okruglih stolova i drugih aktivnosti na terenu, kako bi se aktivnosti Društva što više približile članstvu. Treba nastaviti s organiziranjem stručnih putovanja i ekskurzija prema interesu članstva. Rad u povjereništvima treba intenzivirati, planirati informativne sastanke u povjereništvima ili zajedničke sastanke za više regionalnih povjereništava, te jednom godišnje organizirati sastanak svih povjerenika. Također, istaknuto je da treba uložiti dodatni napor za jačanje položaja i značenja Društva u stručnoj javnosti. Sudeći po rezultatima i uspjehu ove radionice, za očekivati je da će se ovaj uspješni model rada u Društvu nastaviti i nadalje primjenjivati.

   
 • Sastanak s članovima HDŽI-a u Ogulinu

  Na inicijativu Vedranka Brozovića, povjerenika u Povjereništvu Ogulin, te Milana Salopeka, člana Programskog vijeća HDŽI-a, dana 21. lipnja ove godine organiziran je sastanak i druženje članova Izvršnog odbora i članova HDŽI-a iz povjereništava Ogulin, Rijeka i Pula. Svrha toga sastanka bila je informiranje članstva o djelovanju Društva u prvoj polovini tekuće godine te o programskim aktivnostima u drugome dijelu godine. Delegaciju Izvršnog odbora predstavljali su Željka Sokolović, Tomislav Prpić, Marinko Popović i Ivan Ružić. Izvršni potpredsjednik Prpić izvijestio je nazočne o financijskoj situaciji Društva koja je stabilna, no najviše upita bilo je vezano uz programske aktivnosti. I nakon sastanka, uz neslužbeno druženje, nastavljeni su razgovori o Društvu i nacionalnome željezničkom sustavu, što ukazuje na to da postoji velika potreba članstva na terenu za izravnim informiranjem i raspravom o stručnim pitanjima. Nazočni članovi Izvršnog odbora preuzeli su obvezu da će pokušati organizirati što više takvih zajedničkih druženja u budućnosti jer to je jedini način održavanja kvalitetnog kontakta s članstvom. Na kraju potrebno je naglasiti to kako su članovi Povjereništva Ogulin taj sastanak organizirali izuzetno dobro te su se po tko zna koji put pokazali kao izvanredni domaćini.  

Željeznice 21

Podupiruće članice 
 
 

Newsletter