Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

Izvršni odbor HDŽI donio je na svojoj 27. sjednici Odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Statuta HDŽI. Radna grupa je imala za cilj preispitati i po potrebi izmijeniti određene dijelove Statuta HDŽI kojima se regulira status pojedine kategorije članstva i organizacijska struktura Društva. U radnu grupu su bili pozvani svi članovi izvršnog odbora, Nadzornog odbora te svi povjerenici koji su željeli sudjelovati. 

Sukladno zaduženju, Radna grupa je izradila Nacrt izmjena i dopuna Statuta HDŽI te isti dostavila Izvršnom odboru, koji ga je na svojoj 28. sjednici utvrdio i ovim putem daje na javnu raspravu. Obzirom na komunikacijska ograničenja proizašla iz primjene Uredba o zaštiti podataka (GDPR), odlučeno je da Nacrt izmjena i dopuna Statuta HDŽI bude objavljen na web mjestu HDŽI kako bi bio pristupačan svim članovima Društva. Primjedbe na isti mogu se dostaviti Izvršnom odboru HDŽI na adresu elektroničke pošteThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 14. kolovoza 2018., nakon čega će Izvršni odbor HDŽI objediniti i razmotriti sve pristigle primjedbe i pripremiti korigirani materijal za daljnju proceduru.

Izvješće Radne skupine Stub.Toplice

Nacrt izmjena i dopuna Statuta HDŽI-lipanj 2018.

Zapisnik s radionice HDŽI u Stubičkim Toplicama 18. - 20. svibnja 2018.g

 

 

Izvršni odbor HDŽI

Željeznice 21

Podupiruće članice 
 
 
 
 

Newsletter