Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

Čitatelji i distribucija

"Željeznice 21" jedini je stručni časopis u Hrvatskoj koji obrađuje cjelokupnu željezničku tematiku, te izlazi četiri puta godišnje (tromjesečno) u nakladi od 800 komada.
Časopis je besplatan, a njegovi čitatelji su pomno odabrani željeznički stručnjaci zaposleni u željezničkim poduzećima, pratećoj industriji, kao i pripadnici akademske zajednice. Uz navedene, časopis redovito primaju i najviše rukovodeće strukture susjednih željezničkih uprava bliskog govornog područja, te je kao takav dobro poznat u regionalnim okvirima željezničkog sektora. 

Cjenik i uvjeti objavljivanja oglasa

Svim zainteresiranim tvrtkama i institucijama koje nude usluge i proizvode vezane za željeznicu, u časopisu je omogućeno objavljivanje oglasa prema sljedećim načinima i uvjetima:

  • posljednja stranica omota -1000 € 
  • druga i pretposljednja stranica omota - 800 €
  • unutarnja stranica - 600 €
  • 1/2 unutarnje stranice - 300 €
  • 1/4 unutarnje stranice - 150 €

Račun za objavljeni oglas se šalje naručitelju nakon objave oglasa, a rok uplate je 30 dana.
Ukoliko je naručitelj naručio više oglas (u nekoliko uzastopnih brojeva časopisa), uvjet za objavu narednog oglasa je podmirenje računa prethodnog.

 Tehnički podaci za predaju i dostava oglasa

 Oglase za objavu potrebno je dostaviti u mjerilu 1:1; na optičkom mediju ili putem elektroničke pošte u .pdf formatu

 Popust

 Za ponavljanje oglasa u narednim brojevima časopisa odobrava se popust od 20% .

Narudžba oglasa

Objava oglasa u časopisu „Željeznice 21“ biti će realizirana nakon popunjavanja narudžbenice i njenog odašiljanja na fax: (01) 4577-709 ili putem elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obrazac narudžbenice

Plaćanje

Za pravne osobe u Republici Hrvatskoj, cijene izražene u EUR se preračunavaju u kunski iznos na dan ispostavljanja računa po srednjem tečaju Privredne banke Zagreb. Kunski iznos za objavu oglasa potrebno je uplatiti na:

2340009 – 1100051481, Privredna banka Zagreb d.d.

HDŽI je oslobođen od plaćanja PDV-a

Kontakti i dodatne informacije

voditeljica Ureda za marketing: Željka Sokolović e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Željeznice 21

Podupiruće članice

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter