Hrvatsko društvo željezničkih inženjera

 

 

Nakladnik

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11,

Zagreb. Sporazumom o izdavanju stručnog željezničkog

časopisa Željeznice 21, uređivanje časopisa

povjereno je HDŽI-u. Odlukom Izvršnog odbora

HDŽI broj 27/19-HDŽI od 04.02.2019. godine,

imenovan je Uređivački savjet i Uredništvo stručnog

časopisa Željeznice 21.

 

Glavni i odgovorni urednik

Dean Lalić

 

Uređivački savjet

Tomislav Prpić (HDŽI - predsjednik Uređivačkog savjeta),

Darko Barišić (HŽ Infrastruktura d.o.o.),

Zoran Blažević (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split),

Josip Bucić (Đuro Đaković d.d., Specijalna vozila, Slavonski Brod),

Jusuf Crnalić (Končar Električna vozila d.d., Zagreb),

Stjepan Lakušić (Građevinski fakultet, Zagreb),

Mladen Lugarić (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.),

Renata Lukić (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.),

Snježana Malinović (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.),

Viktor Milardić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb),

Josip Tomislav Mlinarić (Fakultet prometnih znanosti, Zagreb),

Mihaela Tomurad Sušac (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.).

 

Uredništvo

Dean Lalić (glavni i odgovorni urednik),

Marjana Petrović (pomoćnica gl. urednika za znanstvene i stručne radove),

Tomislav Prpić (pomoćnik gl. urednika za stručne članke iz željezničke industrije),

Ivana Čubelić (pomoćnica gl. urednika za novosti iz HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.),

Željka Sokolović (pomoćnica gl. urednika za oglašavanje).

 

Adresa uredništva

Petrinjska 89, 10000 Zagreb

telefon: (01) 378 28 58, telefax (01) 378 2858,

telefon glavnog urednika: 099 220 1591

zeljezniceThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lektorica

Nataša Bunijevac

 

Upute suradnicima

Časopis izlazi tromjesečno. Rukopisi, fotografije i

crteži se ne vraćaju. Mišljenja iznesena u objavljenim

člancima i stručna stajališta su osobni stav autora i

ne izražavaju uvijek i stajališta Uredništva. Uredništvo

ne odgovara za točnost podataka objavljenih

u časopisu. Upute suradnicima za izradu radova

nalaze se na web-stranici www.hdzi.hr. Časopis se

distribuira besplatno. Cijena oglasa može se dobiti

na upit u Uredništvu. Adresa Hrvatskog društva

željezničkih inženjera: Petrinjska 89, 10000 Zagreb;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Poslovni račun kod Privredne

banke Zagreb, broj 2340009-1100051481; devizni

račun kod Privredne banke Zagreb broj 70310-380-

296897; OIB 37639806727

 

Grafička priprema i tisak

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb

www.hzpp.hr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.