MEĐUNARODNO
SAVJETOVANJE
O ŽELJEZNICI
Zagreb, 04. listopada 2016.
ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo željezničkih inženjera
PARTNERI U ORGANIZACIJI:
SVRHA SAVJETOVANJA
POKROVITELJI:
MJESTO ODRŽAVANJA:
Zagreb; Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2
DATUM: 04. listopada 2016.
TEMA:
PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA I INOVACIJE NA ŽELJEZNICI
UEEIV
HŽ Infrastruktura d.o.o.
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
HŽ Cargo d.o.o.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture RH
Međunarodna željeznička unija - UIC
Ministarstvo pomorstva,
prometa i infrastrukture
REPUBLIKA HRVATSKA
Hrvatsko društvo željezničkih inženjera u suradnji s partnerima organizira 7. međunarodno savjetovanje o željeznici,
kojemu je cilj predstaviti najsuvremenije tehnologije i tehnička rješenja za infrastrukturne podsustave i željezničke prije-
voznike.
U sklopu savjetovanja bit će predstavljen i Savez za željezničke inovacije u jugoistočnoj Europi (SEESARI), koji je osnovala
Međunarodna željeznička unija (UIC). Na inicijalnom osnivkom sastanku SEESARI-a zaključeno je da definiranjem
TEN-T koridora znatan dio jugoistočne Europe ostaje izoliran, što ima veliki utjecaj na željeznki sektor i prijevoz putnika i
tereta između Europe i Azije. Upravo iz tog razloga, misija SEESARI-a je podizanje željezničkog prijevoza ovog dijela
Europe na višu kvalitativnu razinu u cilju jednostavnije integracije u europske željezničke koridore. U taj sveobuhvatan
projekt dobrodošli su svi akteri željezničkog prometa, uključujući industriju.
Namjera je da ovo savjetovanje bude mjesto susreta željezničkih stručnjaka te razmjene novih ideja i iskustava u cilju
pospješivanja nacionalnog i regionalnoga željezničkog sustava te njegove brze integracije u suvremenu europsku
željezničku mrežu.
TEMATSKA PODRUČJA
- Planovi i mogućnosti nacionalnih željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture
- UIC projekti na području jugoistočne Europe
- Suvremena rješenja i tehnologije željezničke infrastrukture
- Nova željeznička vozila i modernizacija
- Inovacije u području željezničkog prijevoza
ORGANIZACIJSKI ODBOR
1. Danijela Barić (predsjednica)
2. Branko Korbar
3. Dean Lalić
4. Damir Lazor
5. Marinko Popović
6. Tomislav Prpić (zamjenik predsjednice)
7. Ivan Ružić
8. Željka Sokolović
TVRTKE KOJE SUDJELUJU
HŽ Infrastruktura d.o.o.
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
HŽ Cargo d.o.o.
Plasser&Theurer GmbH.
Getzner Werkstoffe GmbH
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Siemens d.d.
Končar- Električna vozila d.d.
GEOBRUGG AG
Kapsch CarrierCom AG
Elektrokem d.o.o.
KING ICT d.o.o.
Tensar International
TD KotonTeks
V Čakovec d.o.o.
Thales Austria GmbH
DINAMIKA SAVJETOVANJA
8:30 9:00 Prijava i registracija sudionika
9:00 – 10:35 Otvaranje savjetovanja i uvodna izlaganja
10:35 10:50 Pauza za kavu
10:50 12:20 Pozvana izlaganja
12:20 – 12:35 Pauza za kavu
12:35 – 13:55 Pozvana izlaganja
13:55 – 14:00 Zatvaranje savjetovanja
14:00 16:00 Ručak
RADNI JEZICI
Hrvatski i engleski jezik (simultano prevođenje)
PROGRAMSKI SAVJET
1. Ivan Bahun (Končar – Elektrna vozila d.d.)
2. Zoran Blažević (FESB Sveučilišta u Splitu)
3. Nikolina Brnjac (Fakultet prometnih znanosti Sveilišta u Zagrebu)
4. Vjekoslav Budimir (Geobrugg AG)
5. Hrvoje Domitrović (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu)
6. Robert Frdelja (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.)
7. Bruno Gabud (Siemens d.d.)
8. Frans Heijnen (UEEIV)
9. Antonija Jergović (HŽ Infrastruktura d.o.o.)
10. Milan Kostelac (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu)
11. Danijel Krakić (HŽ Cargo d.o.o.)
12. Stjepan Lakušić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
13. Željka Lončarević (Iter d.o.o.)
14. Goran Ožbolt (Ericsson Nikola Tesla d.d.)
15. Tomislav Prpić (HDŽI)
16. Oliver Smolčić (King ICT)
17. Ivan Spajić (Elektrokem d.o.o.)
18. Sigurd Strassnig (Kapsch Carrier Com AG)
19. Peter Verlič (SEESARI Savez)
20. Branko Vukobratović (Teo-Belće d.o.o.)
21. Matthias Wittwer (Getzner Werkstoffe GmbH)